Sjednice vijeća

Sastanak predsjednika klubova parlamentarnih stranaka

 

17.01.2017 21:18
Slika
Druga redovna sjednica Općinskog vijeća (OV) Breza bit će održana 25. januara 2016., utvrđeno je na danas održanom sastanku predsjednika klubova parlamentarnih stranaka.

Druga redovna sjednica Općinskog vijeća (OV) Breza bit će održana 25. januara 2016., utvrđeno je na danas održanom sastanku predsjednika klubova parlamentarnih stranaka.

Dnevni red će, između ostalog, obuhvatiti izvještaj načelnika Muniba Zaimovića o aktivnostima, imenovanje članova Komisije za odlikovanje i općinska priznanja, Komisije za ljudska prava, prigovore, predstavke i prijedloge, Komisije za mlade i ravnopravnost spolova, Komisije za zaštitu životne sredine i Odbora za provedbu Etičkog kodeksa vijećnika.

Bit će govora i o reorganizaciji organa lokalne samouprave, a vijećnici će se upoznati sa stanjem u kojem se nalaze javna preduzeća čiji je osnivač Općina Breza.

Prijedlog dnevnog reda druge redovne sjednice predstavio je Vedad Jusić, predsjedavajući Općinskog vijeća.

Osim predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, Mirze Ahmedspahića, Namika Muratovića, Čamila Buljetovića, Nusreta Jusića, Anesa Babovića, Mirzeta Suljagića, Dževahida Sokića, Kolegiju Vijeća su prisustvovali zamjenik predsjedavajućeg Memsud Kadrić, načelnik Munib Zaimović, njegovi pomoćnici Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić i Salih Hasanspahić, pravni savjetnik Mirza Džambić i sekretar OV-a Safet Zahirović.

Najviše odobravanja izazvao je prijedlog vijećnika Buljetovića, da se iznos svakog petog vijećničkog paušala usmjeri za potrebe boljeg funkcionisanja javnih ustanova.

0 0