Info

Sastanak predsjednika klubova parlamentarnih stranaka

 

24.01.2018 10:28
Slika
 

U maloj sali općine Breza, jučer je održan sastanak predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, kojem su prisustvovali vijećnici Anes Babović, Nejira Bulbulušić, Mirza Ahmedspahić, Nusret Jusić, Belma Škrgić, Čamil Buljetović i Dževahid Sokić, načelnik Munib Zaimović, pomoćnici načelnika Salih Hasanspahić i Huso Herco, pomoćnice načelnika Meliha Beširević i Smajila Omerhodžić, pravobraniteljica Dženana Telalović, savjetnik za pravne poslove Mirza Džambić i sekretar Općinskog vijeća (OV) Safet Zahirović.

Sastanak je vodio predsjedavajući Vedad Jusić.

U okviru prve tačke dnevnog reda, vijećnici su dali saglasnost na utvrđivanje Programa rada OV-a za 2018. godinu.

Druga tačka odnosila se na utvrđivanje dnevnog reda i termina održavanja 14. redovne sjednice, zakazane za 31. januar 2018. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta.

Razmatranje inicijativa vijećnika podnesenih na prethodnoj redovnoj sjednici, bila je tema treće tačke dnevnog reda Kolegija.

0 0