Info

Sastanak sa službenicima OSCE-a

 

02.02.2018 14:55
Slika
 
Sa službenicima Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) Dautom Bajramovićem i Natašom Budiša-Radovanović, u maloj sali općine Breza, jučer su razgovarali predsjedavajući Općinskog vijeća (OV) Vedad Jusić i savjetnik za pravne poslove Mirza Džambić.

Govoreći o primarnoj zadaći OSCE-a koja se ogleda u monitoringu provođenja vladavine zakona u lokalnim jedinicama samouprave, Bajramović je akcentirao prednosti projekta čiji je fokus uspostavljanje zajedničkih mehanizama za praćenje svih vrsta transakcija i utroška budžetskog novca.

Najavljujući dolazak na predstojeću sjednicu OV-a, kako bi predstavio Pismo namjere koje potpisuje šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce G. Berton, Bajramović je izrazio nadu da će, u saradnji s lokalnim vlastima, nastaviti raditi na razvijanju mehanizama koji doprinose efikasnijem upravljanju zajednicom.
0 0