Sjednice vijeća

Saziv za 32. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

29.07.2019 08:26
Slika
 
Broj: 01/1-02-1852/19
Breza. 26.07.2019.
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

TRIDESETDRUGU  REDOVNU  SJEDNICU  OPĆINSKOG  VIJEĆA BREZA,
koja će se održati dana 31.07.2019.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI  RED
  1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice
  2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta (lokacija Potkraj)
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza
  4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o naknadama za zauzimanje javne površine u toku trajanja privredne i kulturno-sportske manifestacije „Bazenijada 2019“
  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju komisije za realizaciju strateškog plana razvoja Općine Breza
  2. Imenovanje komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje člana OIK Breza
  3. Razmatranje Informacije o sudskim postupcima o dodjeli koncesija za eksploataciju uglja na području Općine Breza
 
NAPOMENA: Molimo predsjednike klubova parlamentarnih stranaka da održe sastanke, te da zauzmu stavove o istim. Mišljenje Komisije za Statut i propise dostaviti ćemo naknadno kao i prijedloge Komisije za provođenje postupka za imenovanje člana OIK-a.

                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                      Memsud Kadrić
0 0