Sjednice vijeća

Saziv za 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

21.07.2017 09:35
Slika
OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 26.07.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Broj: 01/1-02-2080/17
Breza. 20.07.2017.godine
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M
 
OSMU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 26.07.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D N E V N I    R E D

1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika između održanih sjednica.

2. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“ Breza i Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“ Breza te donošenje zaključka o provđenju javne rasprave po istim.


3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokretanju procesa strateškog planiranja- pristupanje izradi i provođenju Strategije razvoja Općine Breza (2017-2021.)


4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uslovima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza putem javnog nadmetanja- licitacije.


5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o naknadama za zauzimaje javih površina u toku trajanja privredne i kulturno- sportske manifestacije „Bazenijada 2017“.


6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog Vijeća za period od 01.01. 2017 do 30. 06.2017godine.


7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o održanim izborima za članove savjeta

mjesnih zajednica na području općine Breza, i donošenje zaključka o potvrđivanju rezultata izbora.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedenim aktivnostima projekta:

„Stambeno zbrinjavanje Roma u Brezi –izgradnja stambenog kompleksa i unapređenje prateće komunalne infrastrukture u romskom naselju“- Faza I,sa prijedlogom zaključka.

9. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor, imenovanja i administrativne

poslove.

PREDSJEDAVAJUĆI:

Općinskog vijeća

Jusić Vedad s.r.

0 0