Sjednice vijeća

Saziv za desetu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

22.09.2017 15:39
Slika
DESETA REDOVNA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 27.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Broj: 01/1-02-2652/17
Breza.20.09.2017.godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

DESETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 27.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Breza za period do 2029.godine.
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Breza za period do 2029.godine.
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog zemljišta putem neposredne pogodbe.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o učestvovanju na ročištu za prodaju nekretnina izvršenika TUD Breza“ d.d. Breza u svojstvu ponuđača i pribavljanju nekretnina u vlasništvo Općine Breza.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Breza.
7. Razmatranje i donošenje zaključka po nacrtu Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH o privrednim društvima u FBiH.
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Zaimović Seada kao graditelja objekta izgrađenog na tom zemljištu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja skupštine o radu i poslovanju JP Komunalno d.o.o. Breza.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu građevinskog i sanitarno-komunalnog inspektora općine Breza za period 01.01.2017 do 30. 06.2017 godine,
11. Razmatranje Izvještaja o gazdovanju šumama na području Općine Breza.
12. Razmatranje Informacije o uređenju šehidskih mezarja u Brezi.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća
Jusić Vedad s.r.
0 0