Sjednice vijeća

Saziv za devetu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

29.08.2017 12:30
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst), SAZIV ZA DEVETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA
Broj: 01/1-02-2412/17
Breza. 24.08.2017.godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

DEVETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 30.08.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1.Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.

2.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za dalju eksploataciju uglja na površinskom kopu Koritnik k. č br. 1076/39 zv.
„Oranica Zalujevica“ u površini od 2202 m2 (za potrebe RMU Breza).

3.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju procesa strateškog planiranja-pristupanje izradi Strategije razvoja Općine Breza.

4.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Breza.

5.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prostora za mirno okupljanje građana bez prijave.

6.Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Breza za period 01.01.2017.-31.06.2017. godine.

7.Razmatranje i davanje saglasnosti na finansijski plan Općinske izborne komisije Breza za 2018. godinu.

8.Informacija o korisnicima poslovnih zgrada i prostorija kojima upravlja i raspolaže Općina Breza.

9.Analiza pokrenutih vijećničkih incijativa u periodu 01.01.2017.-30.06.2017. godine na sjednicama Općinskog vijeća.

10.Razmatranje zahtjeva Javne ustanove Dom zdravlja Breza za plaćanje smeća po kontejneru.

11.Rješenje o razrješenju člana upravnog odbora Javne ustanove Centra za socijalni rad Breza.

12.Izvještaj Skupštine o radu JP „Komunalno d.o.o.“ Breza za 2016. godinu.
0 0