Sjednice vijeća

SAZIV ZA 28. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA

 

26.03.2019 13:34
Slika
Sjednica OV Breza će se održati dana 27.03.2019.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati

Broj: 01/1-02-534/19

Breza. 21.03.2019. godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
DVADESETOSMU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 27.03.2019.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usmena informacija Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju budžeta općine Breza za 2019. godinu
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda
4.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju implementaciji Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Breza u 2019. godini
5. Razmatranje i donošenje Nacrta Odluke o spomen obilježjima na području općine Breza
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja općine Breza „Plaketa Breze“
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja općine Breza „Nagrada Breze“
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija lokalne ceste L 016-011 u naselju Mahala, spoj R 444 - Haldija
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa godišnjeg plana i programa održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za period 15.03.2019. - 15.11.2019. godine
10. Razmatranje i davanje saglasnosti na prijedlog Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom općine Breza za 2019. godinu, konto 614414
11. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Breza za 2018. godinu.
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Hasanspahić Salihu da u ime Osnivača a na prijedlog Općinskog načelnika predsjedava na 35. redovnoj sjednici Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju općinskog pravobranioca
14. Imenovanje člana komisije za provođenje Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije

PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća
Jusić Vedad,s.r.

0 0