Sjednice vijeća

Saziv za osamnaestu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

13.05.2018 20:17
Slika
 
Broj: 01/1-02-1285/18
Breza. 11.05.2018.godine
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
SAZIVAM

OSAMANESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 14.05.2018.godine (PONEDJELJAK) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
DNEVNI  RED
 
  1. Informacija o aktivnostima Općinskog načelnika
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli Sportsko-rekreacionog centra ADA u Brezi na korištenje i održavanje
  3. Razmatranje i donošenje Zaključka po pismu namjere Disco club Magaza d.o.o Breza
  4. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje punomoćnika za sjednicu Skupštine javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza
 
4 a) Izbor radnih tijela sjednice Skupštine preduzeća
4 b) Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju JP „Komunalno“ d.o.o. Breza za 2017. godinu, Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za JP „Komunalno“ d.o.o Breza za 2017. godinu, i Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o Breza za 2017. godinu
4 c) Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje kod Razvojne Banke
 
 
                                                      Predsjedavajući Općinskog vijeća Vedad Jusić
0 0