Sjednice vijeća

Saziv za Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

07.01.2021 08:15
Slika
Prva konstituirajuća sjednica održat će se dana 07.01.2021. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza
Stručna služba Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika

Broj: 01/1-02-27/21
Breza, 06.01.2021.godine

Na osnovu člana 27. stav 2. Statuta Općine Breza, („Službeni glasnik Općine Breza, broj: 8/09“-Prečišćeni tekst)

S A Z I V A M

PRVU KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 07.01.2021. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – sala Općinskog vijeća.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D
1. Davanje svečane izjave vijećnika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
2. Imenovanje Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,
3. Imenovanje komisije za provođenje izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća i izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Napomena: Molimo Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja u Sali Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
(raniji saziv)
Kadrić Memsud s.r.
0 0