Sjednice vijeća

Saziv za tematsku sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

26.10.2017 08:37
Slika
 
Broj:01/1-02-2669 /17
Breza, 25.10.2017. godine
 
Na osnovu člana 50. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11 - Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M
 
TEMATSKU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 31.10.2017. godine (UTORAK) sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1 Sala Općinskog vijeća br. 10
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći: 
 
D N E V N I    R E D
 
  
  1. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Općine Breza za 2016. godinu 
 
  
                                                 PREDSJEDAVAJUĆI
                                                    Općinskog vijeća
                                                      Jusić Vedad,s.r.
0 0