Sjednice vijeća

Saziv za treću redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

20.02.2017 15:47
Slika
Treća redovna sjednica Općinskog vijeća Breza, održatće se dana 22.02.2017.godine
Broj: 01/1-02-353/17
Breza. 14.02.2017.godine
 
     Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M
 
TREĆU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 22.02.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.

2.Razmatranje i donošenje zaključka po Nacrtu Budžeta Općine Breza za 2017g.


3.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu.

4.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Breza.


5.Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15.03.2017. do 15.03.2018. godine.

6.a) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Opće biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza za 2016 g.


b) Razmatranje i usvajanje Programa rada Opće biblioteke „Muhamed Kantardžić “Breza za 2017.godinu.

7.a)Razmatranje i usvajaje Izvještaja o radu JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza za 2016. godinu.

b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg Programa rada JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" Breza za 2016/2017. godinu.

8.a) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu JU Centra za socijalni rad Breza za 2016. godinu.

b) Razmatranje i usvajanje Programa rada JU Centra za socijalni rad Breza za 2017. godinu.

9.Razmatranje i usvajaje Izvještaja o radu JU „Dom zdravlja Breza za 2016. godinu.


                                                     PREDSJEDAVAJUĆI:

                                                        Općinskog vijeća

                                                          Jusić Vedad s.r.

0 0