COVID-19

Sedma sjednica Općinskog štaba civilne zaštite : Kupljeno 20 testova za laboratorijsku dijagnostiku na koronavirus

 

28.03.2020 00:28
Slika
 
Pod predsjedavanjem komandanta Općinskog štaba civilne zaštite, načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića, 27. marta 2020. godine održana je sedma sjednica ovog radnog tijela na temu provođenja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19).

Prema riječima sanitarne inspektorice općine Breza, Elsade Šehović, u izolaciji se nalazi 71 osoba.

Direktor Doma zdravlja, dr. Edin Avdić, potcrtao je da ni pod koju cijenu zdravstveni sistem ne smije biti ugrožen te dodao da su medicinski timovi Doma zdravlja, za pružanje svih vrsta medicinske pomoći, organizovani 24 sata. On je zahvalio Upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona na postavljanju trijažnog punkta sa sanitarnim upitnicima na platou ispred Javne ustanove Dom zdravlja Breza. Dr. Avdić je napomenuo da je, uz finansijsku pomoć općine Breza, kupljeno 20 testova za laboratorijsku dijagnostiku na koronavirus i svoje izlaganje zaključio ustvrdivši da je epidemiološka situacija u Brezi stabilna.

Načelnik Općinskog štaba civilne zaštite, Huso Herco, upoznao je prisutne sa novim naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite među kojima su Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH i Preporuka za objavljivanje imena i prezimena kao i mjesta boravka, odnosno prebivališta lica za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije. Na osnovu Preporuke Federalnog štaba civilne zaštite upućene općinskim štabovima civilne zaštite u vezi sagledavanja mogućnosti iznalaženja adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica koja krše mjere o izolaciji, oformljena je Komisija koja će u predstojećem periodu utvrditi lokaciju prostora za izolatorij. Herco je podsjetio da se svakodnevno nastavlja provoditi dezinfekcija javnih površina.

Direktor Centra za socijalni rad, Osman Salkić, kazao je da je za vrijeme zabrane izlaska starijima od 65 godina, koju je Krizni štab FBiH donio u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, sugrađanima i sugrađankama na raspolaganju 20 volontera Centra za socijalni rad.

Ukoliko sugrađani iz pomenute kategorije nisu u mogućnosti otići do trgovine ili apoteke volonteri će kupovinu obaviti za njih, a brojevi telefona na koje se mogu obratiti su sljedeći: 032/783-912 i 032/789-430.

Direktor Javnog preduzeća „Komunalno“, Seid Opačin, je rekao da se ulažu veliki napori u cilju provođenja pravovremene dezinfekcije, naglasivši da su Komunalno preduzeće i Dom zdravlja od vitalne važnosti za Brezu u ovom periodu.

Zamjenik komandira Policijske stanice Breza, Avdo Omerhodžić, iznio je podatak da nisu zabilježeni slučajevi kršenja mjera samoizolacije.
0 0