Info

Šesnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

30.03.2018 00:33
Slika
 
Zbog opravdane spriječenosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vedada Jusića da obavlja poslove iz svog djelokruga, šesnaestom redovnom sjednicom, koja je 28. marta počela u 16 sati i 30 minuta, predsjedavao je njegov zamjenik Memsud Kadrić.

Vijećnica Saveza za bolju budućnost Selma Beširević, sjednici se pridružila u 17 sati i 20 minuta, a vijećnik Stranke demokratske akcije Fetah Bajrić u 17 sati i 34 minute.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Fikret Salčinović (SBB), Arif Sirotanović (BPS), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Nejira Bulbulušić (SBB), Anes Zaimović (SBB) i Memsud Kadrić (GDS).

"Radimo na dovršetku Strategije lokalnog razvoja. Definisali smo strateške ciljeve. Nadam se da ćemo je vrlo brzo usvojiti. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u izradi", rekao je, između ostalog, u svom obraćanju načelnik Munib Zaimović.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke da se priznanje „Grb Breze“ dodijeli sudiji Mustafi Šabiću. Većinom glasova odlučeno je da se "Plaketa Breze" uruči doktoru nauka Kenanu Zahiroviću, Općoj gimnaziji "Muhsin Rizvić" i kompaniji Perutnina Ptuj BH. Općinsko odlikovanje "Nagrada Breze", odlukom vijećnika, pripast će sportisti Kerimu Ahmedspahiću, Kulturno-umjetničkom društvu "Breza", sportskom radniku Fahrudinu Hodžiću, rudarima Rudnika mrkog uglja "Breza" i Poreznoj ispostavi Breza kojom rukovodi Tahir Gavranović.

Usvojeni su: prijedlog Odluke o pristupanju implementaciji Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ na području općine Breza u 2018.godini, prijedlog zaključka o uspostavljanju novog ZK uloška za parcelu označenu kao k.č.br. 654/11 k.o. Smrekovica (s.p.) u korist Faruka Softića.

Data je saglasnost na Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Budžetom općine Breza za 2018. godinu, kao i saglasnost na godišnji Plan i program održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za period od 15. marta do 15. novembra 2018. godine.

Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 1. januara do 31. decembra 2017. godine nije usvojen.

Informaciju o stanju općeg kriminaliteta, javnog reda i mira za proteklu godinu podnio je komandir Policijske stanice Breza Mensur Halilović.

Poslije razmatranja, usvojen je Izvještaj o radu stalnih radnih tijela – komisija u 2017. godini i to: Komisije za statut i propise, Drugostepene upravne komisije, Komisije za procjenjivanje tržišne vrijednosti poreza na imovinu, Općinske izborne komisije i Komisije za mlade i ravnopravnost spolova.

Šesnaestu redovnu sjednicu pratio je službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović.

VIDEO : Šesnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

FOTO : Šesnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0