Info

FOTO : Skupština Lovačkog društva „Breza“

 

15.05.2017 18:34
Slika
 

U subotu, 13. maja 2017. godine, u prostorijama Lovačkog doma održana je redovna Izvještajna skupština Lovačkog društva (LD) „Breza“. Između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrani su izvještaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora u 2016. godini, a prezentiran je i Plan rada za 2017. godinu.

Svečani dio uključivao je dodjelu zahvalnica za doprinos aktivnostima LD "Breza" koje je osnovano 1961. i broji preko 160 članova te je danas podijeljeno u sekcije Breza, Župča i Slivno.

Zahvalu na dugogodišnjoj saradnji, članovima i rukovodstvu Društva uputio je i načelnik općine Breza Munib Zaimović. Istaknuo je da članovi, kroz svoj rad, doprinose očuvanju tradicije lovstva na području općine koja je duga 56 godina.

Na ovom skupu je govoreno o aktivnostima na iznalaženju rješenja kojim bi na dugoročan način bilo regulisano pitanje zbrinjavanja pasa lutalica. Skupština je završila druženjem okupljenih članova.

0 0