Info

Slab odziv vijećnika na raspravu o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća

 

24.01.2018 11:14
Slika
 
Prošlosedmičnoj javnoj raspravi o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća (OV) za 2018. godinu, čijim donošenjem vijećnici utvrđuju ciljeve, aktivnosti i djelovanja u skladu sa svojim nadležnostima, odazvala su se samo trojica predstavnika OV-a: Vedad Jusić (SDA), Memsud Kadrić (GDS) i Mirzet Suljagić (SBiH).

U dokumentu Programa rada za 2018., između ostalog, stoji da će se Vijeće u narednom periodu zalagati na stavljanje pod upravu općine Breza svih prirodnih resursa koji se nalaze na njezinom području s ciljem pribavljanja finansijskih sredstava koja će se u najvećoj mjeri uložiti u svrhu zapošljavanja.

Vijeće će u okviru svoje nadležnosti, navodi se u dokumentu, učestvovati u rješavanju problema boračke populacije, i u tom smislu pratiti provođenje općih akata kojima se reguliše ostvarivanje prava po osnovu kantonalnog Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica.

U cilju informisanja građana na području Općine o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, Vijeće će i dalje redovno sarađivati sa sredstvima javnog informisanja, kako na lokalnom nivou, tako i šire.
0 0