Info

Specijalistička zvučna ordinacija "ULTRA CARD" Breza donirala sredstva za finansiranje izgradnje oglasne ploče na području općine Breza

 

06.02.2019 14:23
Slika
 

Načelnik općine Breza Munib Zaimović i Specijalistička zvučna ordinacija "ULTRA CARD" Breza koju zastupa primarijus dr. Edin Herceglija, jučer su u maloj sali zaključili Ugovor o doniranju sredstava za finansiranje izgradnje oglasne ploče na području općine Breza.

Vrijednost sredstava kojima će Donator finansirati realizaciju Projekta izgradnje ploče, na lokaciji koju odredi nadležna općinska služba, iznosi 1.000 konvertibilnih maraka.

Radovi će biti okončani najkasnije 30 dana od zaključivanja Ugovora.

0 0