Info

Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza

 

13.04.2017 00:00
Slika
 

Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza održana je 12. aprila i u potpunosti se odnosila na upravljanje komunalnim otpadom.

O problemima i mogućim rješenjima u ovoj oblasti govorili su načelnik Munib Zaimović, pomoćnik za privredu Salih Hasanspahić, savjetnik za lokalni razvoj Enver Hadžiahmetović, predsjedavajući Općinskog vijeća Vedad Jusić, vijećnici Memsud Kadrić, Arif Sirotanović, Fetah Bajrić, Edin Avdić, Namik Muratović, Mirzet Suljagić i predsjednik Nadzornog odbora JP „Komunalno“ Seid Opačin.

Nakon sugestija vijećnika Avdića i Suljagića, članovi Kolegija Općinskog vijeća su poslije petnaestominutnog zasjedanja donijeli prijedlog Zaključka koji je usvojen sa 16 glasova ''ZA''.

Prva tačka Zaključka glasila je da se nastavi sa mjerama za postizanje operativnih ciljeva, koje se moraju primijeniti u cilju trajnog rješavanja problema upravljanja otpadom na području općine Breza, što bi podrazumijevalo iznalaženje lokacije za reciklažno dvorište i pripremanje potrebne infrastrukture, stavljanje u funkciju postojećih zelenih otoka, uspostavljanje i opremanje zelenih otoka i na ostalom području općine Breza, nabavku ''kamiona smećara'', edukaciju korisnika komunalnih usluga, izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu, donošenje nove Odluke o cijenama komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada.

Druga tačka Zaključka podrazumijevala je da lokacija površinskog kopa (PK) Koritnik ne može biti ni razmatrana u daljem procesu kao lokacija za reciklažno dvorište. Ovim zaključkom je definisano da se dalje odlaganje smeća ne može vršiti na PK Koritnik.  

„Dok budemo pripremali mjere i pokušavali pronaći lokaciju za reciklažno dvorište, potrebno je privremeno riješiti pitanje odvoza smeća, a to će, nadam se, načelnik Munib Zaimović riješiti u dogovoru s direktorom JP Komunalno“, zaključio je predsjedavajući Jusić.

Tematsku sjednicu su pratili pomoćnice načelnika Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, pravobraniteljica Dženana Telalović, predsjednik Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Muamer Salkić, Direktor JP „Komunalno“ Mujo Muratović i predsjednik Udruženja „Zoom“ Ermin Likić, dok su ispred Stručne službe Općinskog vijeća prisutni bili Safet Zahirović i Zakira Smailbegović, a kao predstavnica Radija Breza Emina Džafić.

VIDEO : Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza

0 0