Info

Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza

 

01.11.2017 12:32
Slika
 
Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji općine Breza za 2016. godinu i zauzimanje stava vijećnika o raspisanom konkursu za prijem državnih službenika u organ lokalne samouprave, bile su tačke dnevnog reda tematske sjednice Općinskog vijeća Breza.

Na rasporedu je bila 31. oktobra, počela je u 16 sati 30 minuta, a odsustvo je najavio Mirza Ahmedspahić, vijećnik Stranke demokratske akcije.

Poslije rasprave i brojnih komentara o mišljenju revizora Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine,  na  osnovu  provedene  finansijske  revizije  koja je obuhvatila reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i ostalim propisima, vijećnici su jednoglasno usvojili 6 tačaka Zaključka:

  1. Prihvata se program predloženih aktivnosti za uredovanje svih preporuka Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, a shodno aktu koji smo zaprimili od Općinskog načelnika i općinskih službi, sa precizno određenim rokovima i nadležnostima.
  2. Preporučuje se uspostava interne revizije i revizora, na osnovu podnesenog prijedloga vijećnika Mirnesa Bašića (SDA).
  3. Preporučuje se sačinjavanje i izrada Plana i programa utroška budžetskih sredstava o svim budžetskim stavkama, shodno zakonskoj regulativi.
  4. Preporučuje se angažovanje Nezavisne revizorske kuće, koja će izvršiti reviziju za 2017. budžetsku godinu.
  5. Zadužuje se Komisija za budžet i finansije da prati realizaciju donesenih zaključaka te da vijećnike Općinskog vijeća izvještava kvartalno.
  6. Nalaže se Općinskom načelniku da se provedu pravila i procedure u vezi s odgovornošću po nalazima Revizorskog izvještaja za 2016. godinu, kao i da vijećnici do kraja budžetske godine budu o tome pismeno obaviješteni.

Zauzimanje stava o aktuelnom raspisanom konkursu za prijem državnih službenika u organ lokalne samouprave, bila je druga tačka dnevnog reda. Prvi stav prvog zaključka Općinskog vijeća koji glasi: “Na osnovu planiranog i usvojenog budžeta za 2017. godinu, te Izvještaja o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci 2017. godine, preporučuje se načelniku da ne prima nove službenike u općinski organ u ovoj budžetskoj godini“, podržan je sa jedanaest glasova.

Drugi stav u kojem se navodi: „Daje se podrška načelniku za nastavak procedure upošljavanja 2 nova državna službenika“ dobio je 5 glasova odobravanja.

Drugi zaključak u okviru druge tačke dnevnog reda, prema kojem se predlaže organiziranje tematske sjednice Općinskog vijeća s prijedlogom smjernica rješenja viška uposlenih u jedinstvenom općinskom organu, kao i definisanje kadrovske politike za budući period u općini i ustanovama nad kojim ingerencije ima općina Breza, jednoglasno je usvojen.

Gosti na tematskoj sjednici bili su predsjednik Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Muamer Salkić, predsjednik Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić, član Saveza za bolju budućnost Smail Jusić i savjetnici načelnika Eldin Mustafić i Mirza Džambić.

VIDEO : Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0