Info

Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza

 

12.04.2018 12:17
Slika
 
Jučerašnjoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća o stanju sporta na području Breze, kojom je predsjedavao Vedad Jusić (SDA), prisustvovalo je 13 vijećnika. Izostanak su najavili Nejira Bulbulušić (SBB) i Fetah Bajrić (SDA), dok su nenajavljeno odsutni bili Nusret Jusić (A-SDA), Admir Tabaković (A-SDA), Anes Zaimović (SBB), Mirza Ahmedspahić (SDA), nezavisni vijećnici Anes Babović i Midhat Beširević.

Analizirajući način finansiranja i druga značajna pitanja iz oblasti sporta, vijećnici Mirzet Suljagić (SBiH), Edin Avdić (SBB), Mirnes Bašić (SDA), Memsud Kadrić (GDS), Arif Sirotanović (BPS), Čamil Buljetović (DF)  i predstavnici sportskih društava Sabir Silajdžić, Adnan Rahimić, Nedžad Škrgić, Hasan Blažević, Zikret Mahmutović, Željko Jurkić, Damir Dinar, Namik Muratović i Ibrahim Hasanspahić tokom rasprave su naglasili važnost donošenja Strategije djelovanja općine Breza u oblasti sporta sa jasno definiranim ciljevima i aktivnostima.

Načelnik Munib Zaimović je izjavio da, u skladu sa realnim mogućnostima i nadležnostima, Općina Breza usmjerava aktivnosti na stvaranju uvjeta za razvoj sporta.

Sjednica je okončana jednoglasnim usvajanjem Zaključka koji sadrži 6 članova i to:

- Općinsko vijeće izražava nezadovoljstvo odnosom Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu u smislu dostavljene informacije i materijala za tematsku sjednicu.

- Zadužuje se Općinski načelnik da formira i imenuje Komisiju s jednakom zastupljenošću svih predstavnika sportskih društava i kolektiva, kao i predstavnika nadležnih institucija i građana kako bi osmislili i izradili Strategiju razvoja sporta na području općine Breza za narednih pet godina.

- Da se sredstva iz budžeta općine Breza namijenjena za sport dodjeljuju u skladu s napravljenim kriterijima raspodjele, a na osnovu zahtjeva za realizaciju sportskih projekata i aktivnosti.

- Daje se podrška Općinskom načelniku i rukovodstvima fudbalskih klubova "Rudar" i "Mladost" u rješavanju problema koji su nastali u ranijim godinama, s posebnim fokusom na rješavanje deblokade računa u Fudbalskom klubu "Rudar" i problema tužbe u Fudbalskom klubu "Mladost".

- Da Općinsko vijeće u narednom periodu, najkasnije do septembra tekuće godine, organizuje tematsku sjednicu na temu: Rješavanje problematike Sportske dvorane u općini Breza.

- Da se putem nadležnih institucija viših nivoa vlasti, u cilju pronalaženja stabilnijih načina finansiranja sporta, pokrene inicijativa o izmjeni Zakona o sportu.

VIDEO : Tematska sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0