Info

Treći redovni sastanak Kolegija načelnika : Prioritet u radu lokalne administracije bit će isplata dugovanja potraživačima

 

12.01.2021 23:58
Slika
 
Treći redovni sastanak Kolegija načelnika Vedada Jusića, u sali Općinskog vijeća Breza, održan je 12. januara 2021. godine. Prisustvovali su: pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, zamjenica Općinskog pravobranioca Dženana Telalović, sanitarno-komunalna inspektorica Elsada Šehović, stručna savjetnica za poslove načelnika Muamera Ahmedspahić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, stručni saradnik za funkcionisanje pisarnice i ljudske resurse Nijaz Muhić i sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović.

Tokom prvog dijela sastanka, u okviru pripreme za održavanje 3. redovne sjednice Općinskog vijeća, načelnikovi saradnici i saradnice utvrđivali su prijedloge općih i pojedinačnih akata koji bi imali prednost prilikom sačinjavanja dnevnog reda predstojeće redovne sjednice. Razmotreni su i pojedinačni zahtjevi građana i organizacija civilnog društva koji su adresirani na službe i upućeni na rješavanje. Naglašena je potreba intenzivnije saradnje sa članovima Komisije za sačinjavanje primopredajnog zapisnika.

Prioriteti u radu lokalne administracije bit će isplata dugovanja pravnim i fizičkim licima, najavio je načelnik Jusić. On je istaknuo da će lokalna samouprava, koju će predvoditi naredne 4 godine, nalagati visok stepen otvorenosti u odnosu prema javnosti, što će predstavljati drastično drugačiji odnos od pristupa obilježenog udaljenošću procesa od građana.
0 0