Info

Trinaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

30.12.2017 16:01
Slika
 
Na dnevnom redu trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, održane 27. decembra 2017. godine, našlo se 11 tačaka. Tokom uvodnog izlaganja, predsjedavajući Općinskog vijeća Vedad Jusić građanima je čestitao božićne i novogodišnje praznike. Vijećnike je informisao o održanim sastancima predstavnika klubova parlamentarnih stranaka.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Mirza Ahmedspahić (SDA), Memsud Kadrić (GDS), Mirnes Bašić (SDA), Edin Avdić (SBB), Arif Sirotanović (BPS) i Fetah Bajrić (SDA).

Predsjedavajući Jusić svojim kolegama predstavio je Inicijativu o uspostavi elektronskog sistema dostavljanja materijala i obavijesti putem tablet ili laptop uređaja. „Osim što pomaže očuvanju okoliša korištenjem manje fizičkih resursa poput papira i hemijskih olovaka, prelazak na ovaj sistem dostavljanja materijala i obavijesti za sjednice i aktivnosti općinskog vijeća pruža i niz drugih benefita: ušteda materijalnih sredstava u odnosu na kopiranje i printanje, ušteda na vremenu, pravovremeno dospijeće materijala. Sredstva za kupovinu tableta i po potrebi edukativna obuka ne bi iziskivali veća materijalna sredstva, a sredstva bi se mogla obezbijediti sa konta Nabavka računarske opreme ili iz dijela Budžetske rezerve. Mogli bismo ići i korak dalje te razmišljati o uvođenje e-parlamenta, što bi podrazumijevalo i elektronski sistem glasanja, a što je praksa Općine i Općinskog vijeća Kakanj“, rekao je Jusić.

„Kraj je godine, pripremali smo planove za iduću godinu, analizirali urađeno. Želim da se svim vijećnicima zahvalim na korektnoj saradnji. Zahvalan sam i svim ljudima koji su pomagali u lobiranju za dobijanje sredstava“, kazao je, između ostalog, u svom obraćanju načelnik Munib Zaimović.

Tačke dnevnog reda uključivale su razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Budžeta općine Breza za 2017. godinu, razmatranje i usvajanje prijedloga Budžeta općine Breza za 2018. godinu, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta općine Breza za 2018. godinu, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar, razmatranje Nacrta zaključka o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa uglja na području općine Breza, razmatranje i donošenje zaključka po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu, razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju protivpožarne zaštite na području općine Breza.

Pomenute odluke, izmjene i dopune su većinom glasova usvojene.

Članovima Komisije za vođenje aktivnosti po pitanju naknade za prevoz osiguranih lica, predviđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su Mirza Ahmedspahić, Midhat Beširević, Fikret Salčinović, Dženan Čolan i Eldin Mustafić.

Prilikom razmatranja prijedloga za razrješenje dužnosti predsjednika Upravnog odbora Doma zdravlja Breza Fikreta Salčinovića i njegove neopozive ostavke, u okviru jedanaeste tačke dnevnog reda, vijećnici su donijeli Zaključak da se u što kraćem roku sazove Kolegij Općinskog vijeća na kojem će se razmatrati problematika razrješenja i imenovanja vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dom zdravlja Breza. Planirano je da na sastanku predsjednika klubova budu prisutni i ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Dragoljub Brenjo, kao i članovi Upravnog odbora Doma zdravlja.

VIDEO : Trinaesta sjednica Općinskog vijeća

FOTOGALERIJA : Trinaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0