Info

U prostorijama općine Breza i Obdaništa "Umihana Čuvidina" potpisani vrijedni ugovori

 

29.08.2018 12:54
Slika
 

Ugovor u vrijednosti od 59.961 konvertibilnu marku (KM), koji podrazumijeva sanaciju, utopljavanje i zamjenu vanjske stolarije na objektu Osnovne škole (OŠ) "Safvet-beg Bašagić" područna škola Župča, u prostorijama općine Breza danas su potpisali načelnik Munib Zaimović i direktor kompanije "HDI" Sarajevo Haris Djana.

Zaključivanju Ugovora prisustovale su i direktorica OŠ "Safvet-beg Bašagić" Mersiha Šehić i njena saradnica profesorica Amina Rahmanović-Omanović. Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, za utopljavanje objekta osnovne škole u Župči, izdvojeno je 166.000 KM. Preostala sredstva bit će utrošena za dodatno poboljšanje kvaliteta odvijanja nastave, a posebno za rekonstrukciju fiskulturnih sala u dvjema školama.

- Htjela bih da se zahvalim premijeru ZDK Miralemu Galijaševiću, ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi ZDK Mensuru Sinanoviću. Posebnu zahvalnost dugujemo načelniku općine Breza Munibu Zaimoviću kao i njegovim saradnicima. Ne smijem da zaboravim sve one ljude, uključujući članove našeg Školskog odbora i sve ljude iz zajednice koji su učestvovali, u ovom za nas, historijskom projektu. Područna škola u Župči nije jedina koja je zaslužila rekonstrukciju, ali je sigurno jedna od škola čiji učenici postižu najbolje rezultate. Sva djeca na svijetu, ne samo u BiH, zaslužuju bolje okruženje za kvalitetniji odgoj i obrazovanje - navela je direktorica Šehić.

Ona je naglasila da se kolektiv već dugo bori s problemom neuvjetnog rada.  

- Svi koji su posjetili našu školu su zaključili da nisu vidjeli kvalitetniji rad, veseliju i sposobniju djecu i lošiji objekt u kojem se izvodi nastava. Sigurni smo da će realizacija projekta donijeti pozitivan odjek u zajednici, jer to je bitno svima. Želim da pošaljem poruku roditeljima i učenicima, svojim saradnicima i kolegama, da je ovo jedan od rijetkih i svijetlih primjera kako ljudi iz različitih sfera djelovanja i političkih ubjeđenja, kad se usmjere na zajednički cilj, mogu na pravi način postići puno toga - izjavila je Šehić.

Ugovor s direktorom kompanije "HDI" koji uključuje zamjenu vanjske stolarije na objektu Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" danas je potpisala i direktorica brezanskog Obdaništa Amra Mušić. Njegova vrijednost je 32.796 KM. 

Mušić je saradnju, u cilju izrade termoizolacione fasade na objektu Obdaništa, uspostavila i s firmom "INGGRA" Sarajevo. Vrijednost potpisanog Ugovora s direktorom firme Ibrom Ahmedspahićem iznosi 11.007 KM.

Sredstva za rekonstrukciju i utopljavanje zgrade JU "Umihana Čuvidina" osiguralo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

- Hvala službenicima lokalne samouprave i načelniku Zaimoviću koji je prepoznao svrhu i značaj realizacije ovog projekta te odredio članove Komisije koji su nam pomogli da se završi tenderska dokumentacija. Narednu zimu ćemo dočekati u ljepšem ambijentu u odnosu na prethodni period, jer će djeca imati ugodniju atmosferu za boravak. To ne bismo mogli postići sami. Posebno bih zahvalila i savjetniku načelnika za pravne poslove Mirzi Džambiću i svim članovima Komisije što su sve vrijeme djelovali kompaktno i efikasno - dodala je direktorica Mušić.

0 0