Info

U sali Općinskog vijeća Breza održana 28. redovna sjednica

 

28.03.2019 13:18
Slika
 

Jučer je, u sali Općinskog vijeća Breza, održana 28. redovna sjednica kojom je predsjedavao Vedad Jusić (SDA). Vijećnik Fikret Salčinović (SBB) svoj izostanak pravovremeno je najavio. Nova pitanja i inicijative uputili su Fetah Bajrić (SDA), Mirnes Bašić (SDA), Mirza Ahmedspahić (SDA), Arif Sirotanović (BPS), Memsud Kadrić (GDS), Amina Cigura-Jekalović (SDP) i Vedad Jusić (SDA).

Red sjednice, po dnevnom redu, počeo je izlaganjem načelnika Muniba Zaimovića koji je spomenuo značajne aktivnosti u periodu između sjednica.

Usvojeni su prijedlog Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, prijedlog Odluke o pristupanju implementaciji Projekta "Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Breza u 2019. godini", nacrt Odluke o spomen-obilježjima na području općine Breza.

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja vijećnika, potvrđeni su prijedlozi Komisije za odlikovanja, na osnovu čega će priznanje "Plaketa Breze" dobiti 304. brdska brigada Armije RBiH i Mjesna zajednica Vardište, a priznanje "Nagrada Breze" dodijelit će se Hazimu Skakiću i Leu Puljiću.

Sjednica je nastavljena usvajanjem prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija lokalne ceste L 016-011 u naselju Mahala, spoj R 444 - Haldija, prijedloga Programa godišnjeg plana i programa održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za period 15.03.2019. - 15.11.2019. godine.

Data je saglasnost na prijedlog Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom općine Breza za 2019. godinu, konto 614414.

Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Breza za 2018. godinu podnio je komandir Policijske stanice Breza Mensur Halilović.

Usvojen je i prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Salihu Hasanspahiću da u ime Osnivača, na prijedlog Općinskog načelnika, predsjedava na 35. redovnoj sjednici Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, kao i prijedlog Rješenja o imenovanju pravnika Eldina Mustafića za Općinskog pravobranioca.

Članom komisije za provođenje Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije imenovan je Damir Dinar

Nakon okončane procedure za izbor Općinskog pravobranioca u općini Breza, kandidat koji je bio najuspješniji na konkursu, pravnik Eldin Mustafić, jučer je u prisustvu načelnika Muniba Zaimovića, šefova službi, vijećnika i gostiju na 28. redovnoj sjednici,  položio svečanu zakletvu.

0 0