Info

U sali Općinskog vijeća Breza održana 32. redovna sjednica

 

01.08.2019 13:42
Slika
 
Dnevni red 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, održane 31. jula 2019. godine, svojim izlaganjem otvorio je načelnik mr.sci. Munib A. Zaimović, spomenuvši značajne aktivnosti u periodu između sjednica.

Zaimović je, između ostalog, informisao vijećnike o sprovedenim aktivnostima u okviru Programa održavanja i zaštite lokalnih javnih cesta, održanoj prezentaciji Plana za rezidencijalno naselje Erići, a spomenuo je i potpisivanje ugovora o izgradnji vodovodnog sistema Slivno i nastavku radova na izgradnji centralnog spomen-obilježja šehidima i palim borcima Breze.

Sjednici iz opravdanih razloga nije prisustvovala vijećnica Amina Cigura-Jekalović (SDP).

Nova pitanja i inicijative uputili su Mirnes Bašić (SDA), Fetah Bajrić (SDA), Mirza Ahmedspahić (SDA), Edin Avdić (SBB) i Čamil Buljetović (DF).

Razmotren je i usvojen prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, radi izgradnje poslovnog objekta, prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza i prijedlog Odluke o naknadama za zauzimanje javne površine u toku trajanja privredne i kulturno-sportske manifestacije – „Bazenijada 2019“.

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za realizaciju strateškog plana razvoja Općine Breza također je dobio potrebnu većinu glasova. Komisiju čine: načelnik Munib A. Zaimović, predsjedavajući Općinskog vijeća Memsud Kadrić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Dževahid Sokić, vijećnica Amina Cigura-Jekalović, pomoćnica načelnika za finansije Meliha Beširević, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, predstavnik nevladinog sektora Omer Kadrić, predstavnik općine Breza Mirza Džambić i predstavnik Udruženja privrednika Amir Kazaz. Stručno-operativne i tehničke poslove za potrebe rada Komisije obavljat će Služba za privredu s Odjelom za lokalni razvoj općine Breza.

Sa 19 glasova ZA potvrđeno je imenovanje članova Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije (OIK) Breza koja će raditi u sastavu: Vesna Jevrić, Eldina Dervišević i Damir Dinar.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda, vijećnici su raspravljali o sudskim postupcima o dodjeli koncesija za eksploataciju uglja. Zastupana po Općinskom pravobranilaštvu, Općina Breza vodi 3 postupka protiv RMU Breza, Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH. Ukupna vrijednost potraživanja iznosi 31.188.665,86 KM. Stav pravobranilaštva, Općinskog vijeća i lokalne samouprave, kako je naveo načelnik Zaimović, je da se u svrhu ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava moraju iscrpiti sva pravna sredstva te da ne smije biti odustajanja od tužbi i zahtjeva za Reviziju.

U radu sjednice sudjelovali su Općinski pravobranilac Eldin Mustafić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnica načelnika za finansije Meliha Beširević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Almir Dervišević, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović i volonterka Amila Bibić.

Sjednicu su pratili predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Breza Mirsad Hajduković i predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Muamer Salkić. Predstavnica medija bila je novinarka radija Breza Aida Halilić.
0 0