Info

U sali Općinskog vijeća Breza održana 37. redovna sjednica

 

30.01.2020 10:58
Slika
 
Nova pitanja i inicijative, na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza, uputili su Arif Sirotanović (BPS) i Ferid Kovačević (SDA). Na dnevnom redu jučer održane, 37. redovne sjednice, kojom je predsjedavao Memsud Kadrić, našlo se 14 tačaka. Odsutni su bili vijećnica Amina Jekalović (SDP) i vijećnik Anes Zaimović (SBB).

Dnevni red je otvoren izlaganjem načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića koji je, govoreći o svojim aktivnostima u proteklom periodu, naglasio da je zbog prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku imenovao članove Operativnog štaba za praćenje zagađenosti zraka na području lokalne zajednice. Načelnik Zaimović je, između ostalog, informisao o održanom sastanku sa službenikom za demokratski razvoj OSCE-a Dautom Bajramovićem, koji je predstavio novo istraživanje praksi u jedinicama lokalne samouprave, koje provodi Misija OSCE-a u BiH.

Vijećnici su razmotrili i usvojili prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području Općine Breza, prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa - eksploatacija uglja na Površinskom kopu „Koritnik“, prijedlog Odluke o donošenju Stručne ocjene o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i bespravnih zahvata, prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2020. godini, prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu, prijedlog Programa podizanja spomen-obilježja na području Općine Breza za 2020. godinu, prijedlog Platforme za mir u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Breza.

Donesen je Zaključak po Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u periodu od 16.03.2020. do 15.03.2021.godine.

Data je saglasnost na Akcioni plan kapitalnih investicija za 2020. godinu i na provođenje aktivnosti na realizaciji daljinskog grijanja Breze po modelu javno-privatnog partnerstva s informacijom o karakteristikama izvorišta termomineralne vode „Sedra“. 

Razmotrena je Informacija Biroa rada Breza za 2019. godinu te je usvojen izvještaj o ostvarivanju Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu.

Sjednicu su pratili predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Mirsad Hajduković, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić, zastupnica u Skupštini ZDK Branka Trogrlić, službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović i šef lokalnog Biroa za zapošljavanje Fikret Bašić.

U radu sjednice sudjelovali su Općinski pravobranilac Eldin Mustafić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje Selma Gazdić i sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović.
0 0