Info

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak na temu "Modernizacija vodnih usluga u BiH"

 

21.11.2019 15:09
Slika
 
Na sastanku održanom u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, 19. novembra 2019. godine, na temu "Modernizacija vodnih usluga u BiH", dogovoreno je da gradovi, općine i njihova komunalna preduzeća sa područja Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zeničko-dobojskog kantona dostave svojim kantonalnim ministarstvima nadležnim za vode izjašnjenje da li su saglasni sa konceptom modernizacije vodnih usluga, koji je prezentiralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Svjetske banke.

Predstavnik Javnog preduzeća "Komunalno" d.o.o. Breza na sastanku bio je Esmir Bulbulušić, šef Službe za održavanje.
0 0