Obavještenja

Upozorenje za uklanjanje reklamnog predizbornog materijala

 

19.11.2020 12:55
Slika
SVIM POLITIČKIM SUBJEKTIMA
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj: 03/1-2-19-2293/20
Breza, 19.11.2020. godine

Upozorenje za
uklanjanje reklamnog predizbornog materijala


Upozoravamo političke subjekte, nezavisne kandidate, kao i druga fizička i pravna lica da su dužna izvršiti uklanjanje predizbornog reklamnog materijala sa javnih površina na području općine Breza.

Rok za postupanje: ODMAH po prijemu ovog upozorenja.

Ukoliko ne postupite po ovom upozorenju, odnosno ne poduzmete gore navedene radnje, u skladu sa članom 135. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 1/19), sanitarno – komunalni inspektor Općine Breza provest će postupak inspekcijskog nadzora i primjeniti propisane kaznene odredbe.

Sanitarno-komunalni inspektor
Elsada Šehović, dipl.ing.hem.
0 0