Info

Usluge redovnog održavanja cesta u zimskim uvjetima vršit će radnici firme "Ame" d.o.o.

 

23.11.2018 20:21
Slika
 
Direktor firme "Ame" d.o.o. Breza Almedin Omerhodžić i načelnik općine Breza Munib Zaimović potpisali su 23. novembra Ugovor o redovnom održavanju cesta i objekata u zimskim uvjetima u 2018/2019. godini.

Vrijednost ugovorenih poslova iznosi 123.769 KM, a ukupna dužina lokalnih i nekategorisanih cesta na kojima će se vršiti čišćenje je oko 96 kilometara.

Usluge će se vršiti od 15. novembra 2018. do 15. marta 2019. godine. Poslovi zimskog održavanja mogu početi ili završiti ranije, odnosno kasnije od predviđenog roka zavisno od vremenskih uvjeta.

U slučajevima iznenadnih snježnih padavina ili pojave poledice u vrijeme van utvrđenog roka, firma "Ame" d.o.o. dužna je preduzeti mjere za uklanjanje snijega i osposobljavanje cesta za normalno odvijanje saobraćaja.
0 0