Info

Vedad Jusić : Pokrenute su aktivnosti na izradi nekoliko regulacionih planova

 

26.12.2017 10:08
Slika
 
O radu Općinskog vijeća u 2017. godini predsjedavajući Vedad Jusić kaže:

„Raduje me što su reakcije građana Breze na rad vijećnika izuzetno pohvalne, s obzirom na to da su građani najpozvaniji da govore o našem radu. Sjednice Vijeća, od konstituiranja novog Saziva otvorene su za sve građane, naročito za medije koji prate i prenose sjednice putem lokalne radio stanice, kao i putem video i audio zapisa koji se redovno objavljuju na zvaničnom Youtube kanalu općine Breza.

Do ovog trenutka Vijeće je imalo 12 redovnih sjednica, kao i dvije tematske. Većina odluka donesena je jednoglasno, a rijetki su bili slučajevi kada su određeni izvještaji i prijedlozi usvajani ili obarani glasovima minimalne većine vijećnika. OV Breza broji 21-og vijećnika, iz devet političkih subjekata, ukupno je to 18 vijećnika, a imamo i tri samostalna.

Izrada Strategije razvoja općine Breza za narednih 10 godina

O najznačajnijim donesenim odlukama u 2017. godini u Općinskom vijeću Jusić ističe:
Već pet godina Općina Breza nije imala dokument strateškog razvoja, odnosno već nekoliko godina nije rađen dokument programa kapitalnih investicija. Zatekli smo i veliki broj uposlenih koji nisu na adekvatan način organizirani i raspoređeni.

U 2017. godini Vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o pokretanju izrade dokumenta strateškog razvoja općine Breza za narednih deset godina. Također, usvojena je i Odluka o Programu kapitalnih investicija, gdje su građani direktno nominirali zahtjeve i potrebe stanovništva u svih 14 mjesnih zajednica. Pokrenute su i aktivnosti na izradi nekoliko regulacionih planova, dok je Prostorni plan općine Breza završen i proslijeđen u nadležno kantonalno ministarstvo.

Vijećnici su pokrenuli i niz inicijativa kako prema načelniku Breze, tako i prema višim nivoima bh. vlasti. Još uvijek tragamo za kvalitetnim prijedlogom rješenja upravljanja komunalnim otpadom na području općine Breza i kvalitetnijim ustrojstvom i organizacijom zaposlenih u organima lokalne samouprave.
 
Vjerujem da ćemo imati kvalitetan i realan Budžet 2018.

Prema Nacrtu Budžeta općine Breza 2018. planiran je rast prihoda u odnosu na 2017. za oko 700.000 KM. Najveći dio sredstava Budžeta planiran je za plaće i naknade zaposlenih, te u nešto manjem iznosu za kapitalne izdatke, odnosno implementaciju infrastrukturnih projekata u MZ, izradu projektnih planova i revizije, uspostavljanje nove javne rasvjete, uređenje mezaristana i spomen-obilježja, otplatu kredita za vodosnabdijevanje.

Samo za popravku i rekonstrukciju lokalnih puteva, te vodovode i kanalizaciju planirano je 672.000 KM. Određeni dio sredstava u visini od 150.000 KM planiran je za obaveze izmirenja akumuliranog deficita. Sredstva za pomoć u radu i aktivnosti sportskih društava planirana su u iznosu od 115.000 KM, dok su potpore i subvencije prema javnim ustanovama i preduzećima planirane u iznosu od preko 600.000 KM.

Namijenjena sredstva za subvenciju razvoja poljoprivrede u Nacrtu Budžeta iznose 50.000 KM. Vjerujem da ćemo do 13. redovne sjednice Vijeća, koja će se održati 27. decembra, imati kvalitetan i realan Prijedlog Budžeta Općine Breza za 2018.

("Naša riječ", 26. decembar 2017. godine)
0 0