Info

Verifikacijska posjeta povodom učešća u drugoj fazi projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini"

 

07.10.2020 12:28
Slika
 
Predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Nermina Klokić, u sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, boravila je u verifikacijskoj posjeti općini Breza povodom prijave na Poziv jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama za izražavanje interesa za učešće u drugoj fazi projekta.

Sa načelnikom mr.sci. Munibom A. Zaimovićem, koordinatoricom u radu sa mjesnim zajednicama Eldinom Dervišević, stručnom saradnicom za razvoj i investicije Amelom Omerhodžić i stručnim saradnikom za razvoj i investicije Kenanom Kadrićem, inženjerka građevine Klokić razgovarala je o pojedinostima projekta koje su fokusirane na poticanje lokalnog razvoja vođenog od zajednice i revitalizaciju upravljanja zajednicom.

Druga faza Projekta konsolidirat će postignuća iz prve faze i pripremiti teren za potpunu samoodrživost mjesnih zajednica. Projekt će preduzeti sve moguće radnje da se to dogodi, imajući u vidu da održivost, proširivanje i transfer znanja predstavljaju okvir za cjelokupni pristup.

Projekt Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini – Faza II je zajednički projekt Vlade Švicarske i Vlade Švedske, koji podržava, facilitira i provodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.
0 0