Info

Za rekonstrukciju saobraćajnice Salkanov Han – Župča bit će izdvojeno 92.196 KM

 

08.07.2019 14:34
Slika
 
Na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji saobraćajnice Salkanov Han – Župča, dionica od profila P56 do profila P69, za ponuđenu cijenu od 78.800 KM, bez PDV-a, odnosno 92.196 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču dodijeljen je firmi „AME“ d.o.o. Breza.

Munib Zaimović, načelnik općine Breza i Almedin Omerhodžić, direktor firme „AME“ d.o.o. danas su zvanično potpisali Ugovor čiji je predmet izvedba pripremnih i zemljanih radova, cestovnih konstrukcija te dubinsko odvodnjavanje drenaže.

Prema članu 7 Ugovora, Izvođač se obavezao da će radove izvesti u roku od 90 dana.

Prije uvođenja u posao Izvođač će načiniti dinamički plan izvođenja pojedinih faza radova i proslijediti ga Ugovornom organu na usvajanje.
0 0