Info

Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u BiH

 

23.11.2017 18:51
Slika
 
Članovi udruženja građana Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" iz Visokog i „Romsko srce“ Breza, u sali Općinskog vijeća Breza upriličili su sastanak povodom projekta koji implementira udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej" Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta BiH.
 
Trogodišnji projekt „Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u BiH" ima za cilj integraciju specifičnih politika za Rome u opće politike, javne budžete, IPA planiranje i sinhronizaciju pristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za ulazak u EU.
 
U sklopu ovog projekta će se zagovarati za efikasniju saradnju institucija i nevladinog sektra na svim nivoima vlasti kao i ravnopravno učestvovanje u procesu konsultacija i dijaloga o reformama u BiH kako bi se efikasno uticalo na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije i isključivanja i promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.
 
Na sastanku su, između ostalih, govorili: predstavnici udruženja „Kali Sara“ Dervo Sejdić i Sanela Bešić, kao i članica Udruženja Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" Melina Pirija. Učesnike sastanka pozdravili su i načelnik općine Breza Munib Zaimović i njegova pomoćnica Meliha Beširević.

VIDEO : Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u BiH
0 0