Info

Zaimović i Nahić potpisali Ugovor o sanaciji klizišta Kolonije

 

21.01.2019 09:02
Slika
 

Poslije okončanog postupka javne nabavke, vlasnik firme „Nahonal-Gas“ d.o.o. Ćamil Nahić i načelnik općine Breza Munib Zaimović potpisali su Ugovor o sanaciji klizišta Kolonije – faza I.

Cijena radova iznosi 48.555 KM, dok se odredbama Ugovora izvođač obavezao da će posao uraditi u roku od 90 dana.

Na osnovu Sporazuma za saniranje šteta nastalih prirodnim nepogodama, sredstva je osigurala Uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

0 0