Info

Zaključen Sporazum s direktorom firme "BULJAN CESTE"

 

07.11.2018 14:58
Slika
 

Općinski načelnik Munib Zaimović i direktor firme "BULJAN CESTE" d.o.o. Kreševo Žarko Buljan zaključili su Sporazum koji podrazumijeva nabavku i montažu odbojne sigurnosne ograde na lokalnoj cesti Breza - Mahmutović Rijeka.

Predstavnici firme "BULJAN CESTE" d.o.o. su se obavezali da će nabavku, transport i ugradnju ograde izvršiti u roku od 30 dana od potpisivanja Sporazuma. Vrijednost radova iznosi 6.949 KM.

Činu zaključivanja Sporazuma prisustvovali su pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić i savjetnik za pravne poslove u općini Breza Mirza Džambić.

0 0