Zapisnici

ZAPISNIK sa ČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća

 

11.05.2017 10:57
Slika
 
Broj: 01/1-02-695/17
Breza, 26.04.2017. godine

Z A P I S N I K
 
sa ČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 29.03.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
            Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
            Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
            Sa sjednice opravdano odsutna  vijećnica Jekalović Amina.
           
          Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić,  Hasanspahić Salih, općinski pravobranilac Telalović Dženana, savjetnik općinskog načelnika  Musafić Eldin i Džambić Mirza, predsavnici političkih partija, predstavnici IPS-a Instituta i predstavnici medija.
0 0