Zapisnici

Zapisnik sa desete redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

26.10.2017 08:30
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
Broj: 01/1-02-2652/17
Breza, 25 10.2017. godine
 
Z A P I S N I K
 
sa DESETE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 27.09.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
           Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
         Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
          Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Huso Herco, sanitarno-komunalni i građevinski inspektori općine Breza, direktor JP „Komunalno d.o.o.“ Enver Hadžiahmetović, predstavnici IPSA instituta , predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa, predstavnici političkih partija SBB, SDP i predstavnici medija.
0 0