Zapisnici

Zapisnik sa devete redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

06.10.2017 14:00
Slika
DEVETA REDOVNA SJEDNICA Općinskog vijeća održana je dana 30.08.2017. godine sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
Broj: 01/1-02-2080/17
Breza, 27.09.2017. godine
 
Z A P I S N I K
 
sa DEVETE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 30.08.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
           Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
         Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika. Opravdano odsutan vijećnik Edin Avdić, a nenajavljeno odsutan Bajrić Fetah.
          Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomočnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Huso Herco, direktor JP „Komunalno d.o.o.“ Enver Hadžiahmetović, član Odbora za provedbu Etičkog kodeksa, predstavnici političkih partija SDP i SDA, i predstavnici medija.
0 0