Zapisnici

Zapisnik sa druge redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

28.02.2017 11:22
Slika
Druga redovna sjednica Općinskog vijeća održana je dana 25.01.2017. godine sa početkom u 16:30 sati.
       Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
    Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
       Sa sjednice opravdano odsutna  vijećnica Jekalović Amina.
     Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Herco Huso, Hasanspahić Salih, općinski pravobranilac Telalović Dženana, savjetnik općinskog načelnika Musafić Eldin, predsjednik  SDP, te predstavnik javnog informisanja Radio Breza.
   Predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad upoznao je vijećnike da je predsjednicima klubova parlamentanih stranaka  umnožen i dostavljen Zapisnik o primopredaji dužnosti između načelnika Općine Breza , kao i Revizorski izvještaj sačinjen od strane nezavisne revizorske kuće, a vijećnicima su dostavljeni i odgovori na viječnićka pitanja koja su pristigla u Stručnu službu Općinskog vijeća.
0 0