Zapisnici

Zapisnik sa dvadeset i treće redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

11.01.2019 13:29
Slika
 
Broj: 01/1-02-2913/18
Breza, 28.11.2018. godine

Z A P I S N I K
 
Sa DVADESETTREĆE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 31.10.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.
           
Opravdano odsutan vijećnik Zaimović Anes a vijećnik Salčinović Fikret najavio kašnjenje.
           
Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, savjetnik Općinskog načelnika Mirza Džambić, predstavnici firme „Routing“ Banja Luka, učenici Opće Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza, predsjednik Etičkog odbora te predstavnici medija.
0 0