Zapisnici

Zapisnik sa dvanaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

05.01.2018 15:39
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
Broj: 01/1-02-3269/17
Breza, 27.12.2017. godine
 
Z A P I S N I K
 
sa DVANAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 29.11.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
            Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
            Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
            Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, općinski pravobranilac Dženana Telalović, savjetnik općinskog načelnika Mustafić Eldin,predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa,  predstavnici i članovi političkih stranaka, predstavnik federalne Komisije za ceste Adnan Alikadić,i predstavnici medija.
0 0