Sjednice vijeća

ZAPISNIK sa JEDANAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća Breza

 

07.12.2017 14:01
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
Broj: 01/1-02-2652/17
Breza, 29.11.2017. godine
 
Z A P I S N I K
 
sa JEDANAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 25.10.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
            Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
            Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
            Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Huso Herco, savjetnici općinskog načelnika,članovi Odbora za provedbu Etičkog kodeksa,  predstavnici medija.
0 0