Zapisnici

Zapisnik sa osme redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

04.10.2017 12:01
Slika
 
Broj: 01/1-02-2080/17
Breza, 28.08.2017. godine
 
Z A P I S N I K
 
sa OSME REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 26.07.2017. godine sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
            Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
            Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika. Vijećnica Amina Jekalović je najavila kašnjenje.
            Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomočnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Herco Huso, savjetnici općinskog načelnika  Mustafić Eldin i Džambić Mirza, predstavnik Ipsa instituta, predsjednik i članovi Odbora za provedbu Etičkog kodeksa, predstavnici političkih partija SDP i SDA i predstavnici medija.
0 0