Zapisnici

Zapisnik sa prve redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

31.01.2017 08:07
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Prije početka sjednice predsjedavajući Općinskog vijeća upoznao je vijećnike o dogovoru predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, da vijećnici prilikom učešća u raspravi koriste govornicu
Broj: 01/1-02-3206/16
Breza, 25.01.2017. godine

Z A P I S N I K
 
sa PRVE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 28.12.2016. godine sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Prije početka sjednice predsjedavajući Općinskog vijeća upoznao je vijećnike o dogovoru predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, da vijećnici prilikom učešća u raspravi koriste govornicu a da eventualna pitanja i replike mogu upućivati sa mjesta. Isto tako, shodno dogovoru zatražio je od vijećnika da poštuju Statut Općine Breza i Poslovnik o radu Općinskog vijeća koji su regulisali ovu oblast.

Takođe je upoznao vijeće da pojedini vijećnici nisu prisustvovali edukaciji vijećnika koja je održana od 7 do 8. decembra 2016. godine, te zatražio razloge izostanka.        

Potom je  izvršena prozivka vijećnika i konstatovano da na sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
0 0