Zapisnici

Zapisnik sa sedme redovne sjednice Općinskog vijeća

 

02.08.2017 14:54
Slika
 

Zapisnik sa sedme redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. 06. 2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza - Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.

Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik. Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomočnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić,  Hasanspahić Salih, Herco Huso, općinski pravobranilac Telalović Dženana, savjetnici općinskog načelnika  Mustafić Eldin i Džambić Mirza, predstavnik Ipsa instituta, predsjednik odbora za provedbu etičkog kodeksa i predstavnici medija.

0 0