Zapisnici

Zapisnik sa šesnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća

 

25.05.2018 09:32
Slika
 
Broj: 01/1-02-732/18
Breza, 25.04.2018.godine

ZAPISNIK
 
Sa ŠESNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 28.03.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
Sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kadrić Memsud. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 18 vijećnika. Opravdano odsutan predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad, a vijećnici Bajrić Fetah i Beširević Selma su najavili kašnjenje.
0 0