Info

Započeti radovi redovnog održavanja lokalnih cesta i ulica na području općine Breza

 

12.08.2020 23:01
Slika
 
Nakon provedenog postupka Javne nabavke radova i dodjele ugovora, firma „Nahonal-Gas“ d.o.o. Breza je, 10. augusta 2020. godine, započela radove redovnog održavanja lokalnih cesta i ulica na području općine Breza.

Općinski načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović, u pratnji sa svojim saradnicima Amirom Muratovićem, stručnim saradnikom za komunalnu infrastrukturu i Rašidom Mušanović, višom samostalnom referenticom za pripremu tenderske dokumentacije, obišao je lokalitete na kojima se vrše radovi u sklopu aktivnosti ljetnog održavanja cesta.

Radovi se izvode u skladu s tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio ugovora na osnovu koje je utvrđen obim i izvođenje radova.

Trenutno se izvode radovi na sanaciji oštećenja na kolovoznoj traci lokalne ceste Breza-Mahmutović Rijeka u predjelu Bukovika te ulicama naselja Koritnik. U toku su i pripremne radnje za redovno održavanje lokalnih cesta i ulica u MZ Mahala.

U narednom periodu planirano je asfaltiranje dionice puta u naselju Založje kao i trotoar u naselju Banjevac.

Radovi redovnog održavanja cesta obuhvataju radove za koje nije potrebna građevinsko-tehnička dokumentacija, a osnovni ciljevi redovnog održavanja cesta su sprečavanje daljeg propadanja i omogućavanje sigurnog odvijanja saobraćaja.

Vrijednost ugovorenih radova je 122.616 KM.
0 0