Plan javnih nabavki

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-7/21
Breza, 26.11.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i  dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i 01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine, 01/2-04-1389-5/21 od 30.09.2021. godine i  01/2-04-1389-6/21 od 16.11.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se redni broj 33,  dio II za nabavku usluga i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-6/21
Breza, 16.11.2021. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021.godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i 01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine i 01/2-04-1389-5/21 od 30.09.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se redni broj 22, dio I za nabavku roba, redni broj 31 i 32 dio II za nabavku usluga i redni broj 9 dio III za nabavku radova i glase :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-5/21
Breza,  30.09.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU
o izmjeni i  dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i  01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost i vrsta postupka javne nabavke radova, redni broj nabavke 1, dio III i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-4/21
Breza,  21.09.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj: 01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine i 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se redni broj 5 dio III za nabavku radova i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-3/21
Breza, 18.08.2021. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU
o  izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj: 01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine i 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, u skladu sa ukazanim potrebama,  mijenja se stavka 5 dio III za radove  i  dodaju se:  redni broj 17 , 18, 19 i 20 dio I za nabavku robe i redni broj 8, dio III  za nabavku radova  i glase :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-2/21
Breza, 28.07.2021. godine 
   
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
          ODLUKU
o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj:01/2-04-1389-1/21
Breza, 08.06.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2021. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 08.06.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni  i dopuni Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U  Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, briše se stavka broj 14 , dio I – robe i mijenja se procijenjena vrijednost stavke 2 dio III-radovi i glasi:

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389/21
Breza, 25.05.2021. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21) Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

Planom javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2021. godini.

Član 2.
Plan nabavki izrađen je u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu.

Član 3.

Plan nabavki obavezno sadrži sljedeće podatke:
-Predmet javne nabavke, odnosno opis roba, usluga i radova;
-Šifru iz Jedinstvenog rječnika javnih nabavki;
-Procjenjenu vrijednost predmeta javne nabavke bez uračunatog PDV-a;
-Vrstu postupka javne nabavke;
-Planirani kvartal pokretanja postupka javne nabavke;
-Planirani kvartal zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
-Izvor finansiranja,
-Služba nadležna za predmet nabavke.

Član 4.

Pored nabavki roba, usluga i radova predviđenih Planom nabavki za 2021. godinu, javne nabavke će se provoditi i u drugim, nepredviđenim i hitnim slučajevima u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ugovorni organ - Općina Breza zadržava pravo da u Planu nabavki promjeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabavke, iz razloga utemeljenih na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabavke, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

Član 6.

U Planu nabavki nisu sadržane nabavke koje se provode u okviru projekata prekogranične saradnje koji su finansirani od strane Fondova Evropske unije, jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.

Član 7.

Postupak javne nabavke provodi Služba za privredu, na zahtjev Službe nadležne za predmet nabavke.

Član 8.

Realizaciju zaključenih Ugovora prati Služba nadležna za predmet nabavke.

Član 9.

Plan javnih nabavki Općine Breza za 2021.godinu će biti objavljen na službenoj web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba.

Član 10.

Plan nabavki za 2021. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
0 0