Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-830-20/21 od 29.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku dodatnih radova: “Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča,
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2740-7/20 od 16.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova
Slika
Broj: 01/2-04-915-3/21 Breza, 23.04.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javnu na...
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 06-04-AS-P/2021 od 14.04.2021.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga
Slika
U Privremenom planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu
Slika
Broj: 01/2-04-625-2/21 Breza, 23.03.2021. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Broj: 01/2-04-688-2/21                                                                      Breza, 22.03.2021. godine                    U skladu s odredbama člana 18 stav 2. a u vezi sa ANEKS-om II DIO C Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)  i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  don...
Slika
Broj: 01/2-04-426-3/21 Breza,  19.03.2021. godine     Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37.Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Odluci o privremenom...
Slika
Broj: 01/2-04-626-2/21 Breza, 19.03.2021. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Broj: 01/2-04-450-2/21 Breza, 16.03.2021. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...

Tenderi

0 0