Obavještenja

Centralna javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Breza za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu

 

15.12.2022 12:24
Slika
 
Služba za finansije , inspekcijske poslove i opću upravu
Broj: 03/1-11-2817/22
Breza, 15.12.2022. godine

Na sjednici Općinskog vijeća Breza održanoj 14.12.2022. godine utvrđen je Nacrt Budžeta Općine Breza za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2023.godinu.

Zaključcima Općinskog vijeća broj: 01/1-02-3629/22 i 01/1-02-3629-1/22 određen je termin javne rasprave u periodu od 15.12.2022. do 22.12.2022. godine.

Pozivamo Vas da dana 21.12.2022. godine (srijeda) u 16.15 sati u sali Općinskog vijeća Općine Breza, ulica Bogumilska 1, prisustvujete Centralnoj javnoj raspravi usvojenog Nacrta Budžeta Općine Breza za 2023. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu.

Dokument usvojenog Nacrta Budžeta i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2023. godinu možete pogledati na zvaničnoj web-stranici Općine Breza (www.breza.gov.ba), u prostorijama Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu i na Oglasnoj ploči u Općini Breza – Šalter sala.

Svi budžetski korisnici se pozivaju da svoje eventualne prijedloge i sugestije donesu lično u pisanoj formi na zakazanu Centralnu javnu raspravu ili dostave u Službu za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu, a mogu ih poslati i na e-mail adresu finansije@breza.gov.ba

S poštovanjem!

Pomoćnik načelnika Meliha Beširević
0 0